sonderingen

Wat is sonderen?

Sonderen houdt in dat een conus (sonde) met een snelheid van 20 millimeter per seconde in de grond wordt gedrukt. De weerstand die deze conus aan de punt ondervindt wordt gemeten en geregistreerd. De gemeten weerstand wordt conusweerstand genoemd. Het meten van deze conusweerstand kan zowel mechanisch als z.g. elektrisch plaatsvinden

Geologie van Nederland en het recente verleden.

Voor een goed begrip van succesvolle ontwikkeling en toepassing van de CPT methode in Nederland, is enig inzicht in de geologie van dit land onontbeerlijk.

Deze geologische gesteldheid leidde ertoe dat reeds enkele honderden jaren geleden op grote schaal paalfunderingen werden toegepast. Aanvankelijk werden daartoe uitsluitend houten palen gebruikt, waarbij de inheidiepte op grond van het heiwerk zelf werd vastgesteld.

Veel later werd de werkwijze verbeterd, in de zin dat voor het vaststellen van de inheidiepte en het draagvermogen eenvoudige heiformules in gebruik kwamen, gebaseerd op empirie.

In het begin van de jaren dertig kwam de sondeermethode in zwang.

Hiermede werden, voorafgaande aan het heiwerk de lengte en het draagvermogen van de heipalen voorspeld. Dit hield mede verband met de ontwikkelingen in de bouw.

Steeds grotere en zettinggevoeliger constructies maakten een grondiger kennis noodzakelijk van het funderingsgedrag en dus ook van de ondergrond zelf.

De ontwikkeling van de sondeermethode heeft vooral in de jaren na 1945 een grote vlucht genomen. De berekeningsmethode om uit de sondeergegevens direct de draagkracht van palen te voorspellen nam de plaats in van de heiformules en de proefheiingen. Met behulp van een groot aantal proefbelastingen kon worden aangetoond dat, door de sondering als model paal op te vatten, een voldoende nauwkeurige voorspelling van het draagvermogen mogelijk was. Thans wordt het algemeen ontoelaatbaar geachte om een paalfundering te ontwerpen zonder de beschikking te hebben over sondeergegevens.  

Geomechanica is in staat zo zowel mechanische, elektrische (met plaatselijke kleefmeting) als handsonderingen uit te voeren volgens NEN 3680 en NEN 5140. Tevens kunnen wij sonderingen op het water doen en ook op moeilijk bereikbare plaatsen.

Sondeergrafiek: Resultaat van een sondering, bestaande uit een grafische weergave van de conusweerstanden, indien van toepassing, de plaatselijke wrijvingsweerstand, het wrijvingsgetal en de helling van de sondeerconus ten opzichte van de verticaal, alle tegen de diepte ten opzichte van een vast horizontaal vlak.

Sondeertabel: Resultaat van een sondering bestaande uit een numerieke weergave van de conusweerstand, de sondeerdiepte of de sondeerlengte en, indien van toepassing, de plaatselijke wrijvingsweerstand, het wrijvingsgetal en de helling van de sondeerconus ten opzichte van de verticaal, alle ten opzichte van de tijd.

Meetsysteem: Momenteel bij ons zowel Auto als Moerasvoertuig Rups GME-500 met industriële computer. Ons mini rupsvoertuig is voorzien van een

MK 60 data logger/printer.

CPT (Cone penetration test): diepsonderingen of elektrische diepsonderingen is een continue meting van de conusweerstand en de wrijvingsweerstand onder een druk van 20 Ton. De opgemeten waarden zijn een maat voor de lithografie en de grondgesteldheid.